1st slide

Result

Point distribution: [Overall points] + [Leg points]

OVERALL

Pos. Driver Rd.1 Rd.2 Rd.3 Rd.4 Total
1 Yasushi AOYAMA 25+7+7 6+6 18+6 75
2 Michael YOUNG 15+5+5 10+7 25+7 74
3 Shigeyuki KONISHI 25+6 31
4 Mitsuyoshi KUROIWA 18+6+6 30
5 Suguru KAWANA 18+3 21
6 Mitsuhiro AOKI 12+4+3 19
7 Atsushi MASUMURA 15+2 17
8 Koichi NOGARIYA 10+3+4 17
9 Heikki KOVALAINEN 12+4 16
10 Yuki KOHAMA 8+1 9

2WD

Pos. Driver Rd.1 Rd.2 Rd.3 Rd.4 Total
1 Suguru KAWANA 25+6 31
2 Heikki KOVALAINEN 18+7 25
3 Yuki KOHAMA 15+5 20

PRODUCTION

Pos. Driver Rd.1 Rd.2 Rd.3 Rd.4 Total
1 Yasushi AOYAMA 25+7+7 12+7 25+7 90
2 Shigeyuki KONISHI 25+7 32
3 Mitsuyoshi KUROIWA 18+6+6 30
4 Mitsuhiro AOKI 15+5+4 24
5 Atsushi MASUMURA 18+5 23
6 Koichi NOGARIYA 12+4+5 21
7 Yuki KOHAMA 15+4 19

Point distribution: [Overall points] + [Leg points]

OVERALL

Pos. Co-driver Rd.1 Rd.2 Rd.3 Rd.4 Total
1 Malcolm READ 15+5+5 10+7 25+7 74
2 Noriko TAKESHITA 25+7+7 18+6 63
3 HSIEH Tsung Yu 25+6 31
4 Takumi TAKAHASHI 18+6+6 30
5 Taku ISEYA 18+3 21
6 Shigeru IKEDA 12+4+3 19
7 Shizuka TAKEHARA 15+2 17
8 Masakazu ARAI 10+3+4 17
9 Sae KITAGAWA 12+4 16
10 Naoki KASE 6+6 12
11 Megumi FUJITA 8+1 9

2WD

Pos. Co-driver Rd.1 Rd.2 Rd.3 Rd.4 Total
1 Taku ISEYA 25+6 31
2 Sae KITAGAWA 18+7 25
3 Megumi FUJITA 15+5 20

PRODUCTION

Pos. Co-driver Rd.1 Rd.2 Rd.3 Rd.4 Total
1 Noriko TAKESHITA 25+7+7 25+7 71
2 HSIEH Tsung Yu 25+7 32
3 Takumi TAKAHASHI 18+6+6 30
4 Shigeru IKEDA 15+5+4 24
5 Shizuka TAKEHARA 18+5 23
6 Masakazu ARAI 12+4+5 21
7 Megumi FUJITA 15+4 19
8 Naoki KASE 12+7 19

OVERALL

Pos. Driver/Co-driver Class Leg1 Leg2 Leg3 Total
1 Yasushi AOYAMA/Noriko TAKESHITA RC2 16:34.5 25:31.8 23:40.4 1:05:46.7
2 Mitsuyoshi KUROIWA/Takumi TAKAHASHI RC2 16:10.4 25:38.2 24.28.6 1:06:17.2
3 Michael YOUNG/Malcolm READ RC2 16:43.3 25:58.7 24:33.5 1:07:15.5
4 Mitsuhiro AOKI/Shigeru IKEDA RC2 17:59.4 27:21.5 25:59.3 1:11:20.2
5 Koichi NOGARIYA/Masakazu ARAI RC2 18:08.9 27:57.2 25:56.0 1:12:02.1

2WD

Pos. Driver/Co-driver Class Leg1 Leg2 Leg3 Total

PRODUCTION

Pos. Driver/Co-driver Class Leg1 Leg2 Leg3 Total
1 Yasushi AOYAMA/Noriko TAKESHITA RC2 16:34.5 25:31.8 23:40.4 1:05:46.7
2 Mitsuyoshi KUROIWA/Takumi TAKAHASHI RC2 16:10.4 25:38.2 24.28.6 1:06:17.2
3 Mitsuhiro AOKI/Shigeru IKEDA RC2 17:59.4 27:21.5 25:59.3 1:11:20.2
4 Koichi NOGARIYA/Masakazu ARAI RC2 18:08.9 27:57.2 25:56.0 1:12:02.1

OVERALL

Pos. Driver/Co-driver Class Leg1 Leg2 Total

2WD

Pos. Driver/Co-driver Class Leg1 Leg2 Total

PRODUCTION

Pos. Driver/Co-driver Class Leg1 Leg2 Total

OVERALL

Pos. Driver/Co-driver Class Leg1 Leg2 Total

2WD

Pos. Driver/Co-driver Class Leg1 Leg2 Total

PRODUCTION

Pos. Driver/Co-driver Class Leg1 Leg2 Total

OVERALL

Pos. Driver/Co-driver Class Leg1 Leg2 Total

2WD

Pos. Driver/Co-driver Class Leg1 Leg2 Total

PRODUCTION

Pos. Driver/Co-driver Class Leg1 Leg2 Total