1st slide

Result

Point distribution: [Overall points] + [Leg1 points] + [Leg2 points] + [Leg3 points]

OVERALL

Pos. Driver Rd.1 Rd.2 Rd.3 Total
1 Yuya SUMIYAMA 25+7+6+7 25+7+7 84
2 Mitsuyoshi KUROIWA 18+5+7+6 8+2+2 48
3 Genki TAKEUCHI 10+2+3+2 18+6+5 46
4 Yasushi AOYAMA 15+4+5+5 10+3+3 45
5 Katsuya NAKAHIRA 15+5+6 26
6 Masanobu CHIGIRA 12+6+4+0 22
7 Hiroshi YANAGISAWA 12+4+4 20
8 Satoshi IMAI 8+3+0+4 15
9 Wayne STEWART 6+0+1+3 10
10 Toshihiro INOMATA 6+1+1 8
11 Kazutomo KUSAMA 4+1+0+1 6
11= Koichi NOGARIYA 0+0+2+0 4+0+0 6
13 Mitsuhiro AOKI 2+0+0+0 2
13= Yasunori HAGIWARA 2+0+0 2
15 Tomohide HASEGAWA 1+0+0+0 1
15= Takaaki ITO 1+0+0 1

2WD

Pos. Driver Rd.1 Rd.2 Rd.3 Total
1 Shinichiro KARAKAMA 25+6+7+6 12+4+4 64
2 Tetsuya GONDA 25*1+7+6+7 10+3+3 61
3 Toshihiro INOMATA 12+4+5+3 18+6+6 54
4 Hiroshi YANAGISAWA 25+7+7 39
5 Tomonori NOTO 15+5+4+4 28
6 Takaaki ITO 15+5+5 25
7 Tamotsu MINAMINO 10+3+3+5 21

*1. Extra points given as a relief measure for an incident occurred on SS16.

PRODUCTION

Pos. Driver Rd.1 Rd.2 Rd.3 Total
1 Mitsuyoshi KUROIWA 25+6+7+7 18+6+6 75
2 Yasushi AOYAMA 18+5+6+6 25+7+7 74
3 Masanobu CHIGIRA 15+7+5+2 0+0+5 34
4 Koichi NOGARIYA 0+3+4+0 15+5+4 31
5 Satoshi IMAI 12+4+2+5 23
6 Yasunori HAGIWARA 12+4+3 19
7 Wayne STEWART 10+1+3+4 18
8 Mitsuhiro AOKI 8+2+1+3 14
9 Tomohide HASEGAWA 6+0+0+1 7

Point distribution: [Overall points] + [Leg1 points] + [Leg2 points] + [Leg3 points]

OVERALL

Pos. Co-driver Rd.1 Rd.2 Rd.3 Total
1 Takahiro YASUI 25+7+6+7 25+7+7 84
2 Takumi TAKAHASHI 18+5+7+6 8+2+2 48
3 Naoki KASE 10+2+3+2 18+6+5 46
4 Atsushi FUNAKI 15+4+5+5 10+3+3 45
5 Fumika AOKI 15+5+6 26
6 Yuichi MATSUMOTO 12+6+4+0 22
7 Yoshimasa NAKAHARA 12+4+4 20
8 Hitoshi TAKAYAMA 8+3+0+4 15
9 Lucas ZINSSTAG 6+0+1+3 10
10 Kota SAITO 6+1+1 8
11 Tomiya MAEKAWA 4+1+0+1 6
11= Koichi HARADA 0+0+2+0 4+0+0 6
13 Fumika AOKI 2+0+0+0 2
13= Sizue HARAGUCHI 2+0+0 2
15 Hiroko TAKAHASHI 1+0+0+0 1
15= Tetsuya OTAKA 1+0+0 1

2WD

Pos. Co-driver Rd.1 Rd.2 Rd.3 Total
1 Yuichi ARAI 25+6+7+6 12+4+4 64
2 Jacky FUJIKAMI 25*1+7+6+7 10+3+3 61
3 Yoshimasa NAKAHARA 25+7+7 39
4 Kota SAITO 18+6+6 30
5 Kazuhiro TANAKA 15+5+4+4 28
6 Tetsuya OTAKA 15+5+5 25
7 Yasuharu OHNO 12+4+5+3 24
8 Paul Santo 10+3+3+5 21

*1. Extra points given as a relief measure for an incident occurred on SS16.

PRODUCTION

Pos. Co-driver Rd.1 Rd.2 Rd.3 Total
1 Takumi TAKAHASHI 25+6+7+7 18+6+6 75
2 Atsushi FUNAKI 18+5+6+6 25+7+7 74
3 Yuichi MATSUMOTO 15+7+5+2 0+0+5 34
4 Koichi HARADA 0+3+4+0 15+5+4 31
5 Hitoshi TAKAYAMA 12+4+2+5 23
6 Shizue HARAGUCHI 12+4+3 19
7 Lucas ZINSSTAG 10+1+3+4 18
8 Fumika AOKI 8+2+1+3 14
9 Hiroko TAKAHASHI 6+0+0+1 7

OVERALL

Pos. Driver/Co-driver Class Leg1 Leg2 Leg3 Total
1 Yuya SUMIYAMA/Takahiro YASUI RC2 16:21.9 24:12.1 21:47.5 1:02:21.5
2 Mitsuyoshi KUROIWA/Takumi TAKAHASHI RC2 16:44.6 23:39.4 22:32.0 1:02:56.0
3 Yasushi AOYAMA/Atsushi FUNAKI RC2 17:07.4 24:12.3 23:07.2 1:04:26.9
4 Masanobu CHIGIRA/Yuichi MATSUMOTO RC2 16:39.2 24:19.8 26:27.4 1:07:26.4
5 Genki TAKEUCHI/Naoki KASE JN6 18:12.1 25:43.7 24:15.8 1:08:11.6
6 Satoshi IMAI/Hitoshi TAKAYAMA RC2 18:01.8 27:25.8 23:37.0 1:09:04.6
7 Wayne STEWART/Lucas ZINSSTAG RC2 19:18.0 26:25.8 23:48.8 1:09:32.6
8 Kazutomo KUSAMA/Tomiya MAEKAWA JN6 18:50.1 26:29.8 24:44.4 1:10:04.3
9 Mitsuhiro AOKI/Fumika AOKI RC2 19:08.1 28:52.8 24:45.5 1:12:46.4
10 Tomohide HASEGAWA/Hiroko TAKAHASHI RC2 21:15.1 29:27.4 26:55.1 1:17:37.6
Koichi NOGARIYA/Koichi HARADA RC2 18:52.2 26:16.8

2WD

Pos. Driver/Co-driver Class Leg1 Leg2 Leg3 Total
1 Shinichiro KARAKAMA/Yuichi ARAI JN3 22:34.8 30:04.6 27:38.2 1:20:17.6
2 Tetsuya GONDA/Jacky FUJIKAMI RC5 22:32.1 30:21.8 27:33.4 1:20:27.3
3 Tomonori NOTO/Kazuhiro TANAKA JN5 24:36.7 31:00.8 29:11.5 1:24:49.0
4 Toshihiro INOMATA/Yasuharu OHNO JN2 24:47.1 30:17.5 29:46.4 1:24:51.0
5 Tamotsu MINAMINO/Paul Santo JN3 25:17.7 31:56.3 27:48.3 1:25:02.3

PRODUCTION

Pos. Driver/Co-driver Class Leg1 Leg2 Leg3 Total
1 Mitsuyoshi KUROIWA/Takumi TAKAHASHI RC2 16:44.6 23:39.4 22:32.0 1:02:56.0
2 Yasushi AOYAMA/Atsushi FUNAKI RC2 17:07.4 24:12.3 23:07.2 1:04:26.9
3 Masanobu CHIGIRA/Matsumoto YUICHIi RC2 16:39.2 24:19.8 26:27.4 1:07:26.4
4 Satoshi IMAI/Hitoshi TAKAYAMA RC2 18:01.8 27:25.8 23:37.0 1:09:04.6
5 Wayne STEWART/Lucas ZINSSTAG RC2 19:18.0 26:25.8 23:48.8 1:09:32.6
6 Mitsuhiro AOKI/Fumika AOKI RC2 19:08.1 28:52.8 24:45.5 1:12:46.4
7 Tomohide HASEGAWA/Hiroko TAKAHASHI RC2 21:15.1 29:27.4 26:55.1 1:17:37.6
Koichi NOGARIYA/Koichi HARADA RC2 18:52.2 26:16.8

OVERALL

Pos. Driver/Co-driver Class Leg1 Leg2 Total
1 Yuya SUMIYAMA/Takahiro YASUI RC2 33:26.0 15:01.5 48:27.5
2 Genki TAKEUCHI/Naoki KASE JN6 34:25.7 15:36.3 50:02.0
3 Katsuya NAKAHIRA/Satoshi GYOTOKU JN6 34:44.3 15:35.1 50:19.4
4 Hiroshi YANAGISAWA/Yoshimasa NAKAHARA JN5 35:39.6 15:58.0 51:37.6
5 Yasushi AOYAMA/Atsushi FUNAKI RC2 35:49.2 15:59.5 51:48.7
6 Mitsuyoshi KUROIWA/Takumi TAKAHASHI RC2 35:51.1 16:01.5 51:52.6
7 Toshihiro INOMATA/Kota SAITO JN2 36:25.0 16:21.7 52:46.7
8 Koichi NOGARIYA/Koichi HARADA RC2 38:00.7 17:07.6 55:08.3
9 Yasunori HAGIWARA/Sizue HARAGUCHI RC2 39:23.3 17:59.7 57:23.0
10 Takaaki ITO/Tetsuya OTAKA JN1 37:55.1 16:38.1 54:33.8
11 Shinichiro KARAKAMA/Yuichi ARAI JN3 41:03.9 18:04.5 58:08.4
12 Tetsuya GONDA/Jacky FUJIKAMI RC5 44:25.9 21:25.5 1:05:51.4
Masanobu CHIGIRA/Yuichi MATSUMOTO RC2 16:26.2

2WD

Pos. Driver/Co-driver Class Leg1 Leg2 Total
1 Hiroshi YANAGISAWA/Yoshimasa NAKAHARA JN5 35:39.6 15:58.0 51:37.6
2 Toshihiro INOMATA/Kota SAITO JN2 36:25.0 16:21.7 52:46.7
3 Takaaki ITO/Tetsuya OTAKA JN1 37:55.1 16:38.1 54:33.8
4 Shinichiro KARAKAMA/Yuichi ARAI JN3 41:03.9 18:04.5 58:08.4
5 Tetsuya GONDA/Jacky FUJIKAMI RC5 44:25.9 21:25.5 1:05:51.4

PRODUCTION

Pos. Driver/Co-driver Class Leg1 Leg2 Total
1 Yasushi AOYAMA/Atsushi FUNAKI RC2 35:49.2 15:59.5 51:48.7
2 Mitsuyoshi KUROIWA/Takumi TAKAHASHI RC2 35:51.1 16:01.5 51:52.6
3 Koichi NOGARIYA/Koichi HARADA RC2 38:00.7 17:07.6 55:08.3
4 Yasunori HAGIWARA/Sizue HARAGUCHI RC2 39:23.3 17:59.7 57:23.0
Masanobu CHIGIRA/Yuichi MATSUMOTO RC2 16:26.2