Rally of Tsumagoi Leg2 provisional result

05/02/2017


The provisional result (after Leg 2, 4th February) of first round of Japan Rally Series “Rally of Tsumagoi is followed.

OVERALL

Pos. Driver/Co-driver Leg1 Leg2 Total
1 Mitsuyoshi KUROIWA/Takumi TAKAHASHI 16:44.6 23:39.4 40:24.0
2 Yuya SUMIYAMA/Takahiro YASUI 16:21.9 24:12.1 40:34.0
3 Masanobu CHIGIRA/Yuichi MATSUMOTO 16:39.2 24:19.8 40:59.0
4 Yasushi AOYAMA/Atsushi FUNAKI 17:07.4 24:12.3 41:19.7
5 Genki TAKEUCHI/Naoki KASE 18:12.1 25:43.7 43:55.8
6 Kouichi NOGARIYA/Koichi HARADA 18:52.2 26:16.8 45:09.0
7 Kazutomo KUSAMA/Tomiya MAEKAWA 18:50.1 26:29.8 45:19.9
8 Satoshi IMAI/Hitoshi TAKAYAMA 18:01.8 27:25.8 45:27.6
9 Wayne STEWART/Lucas ZINSSTAG 19:18.0 26:25.8 45:43.8
10 Mitsuhiro AOKI/Fumika AOKI 19:08.1 28:52.8 48:00.9
11 Tomohide HASEGAWA/Hiroko TAKAHASHI 21:15.1 29:27.4 50:42.5

2WD

Pos. Driver/Co-driver Leg1 Leg2 Total
1 Shinichiro KARAKAMA/Yuichi ARAI 22:34.8 30:04.6 52:39.4
2 Tetsuya GONDA/Jacky FUJIKAMI 22:32.1 30:21.8 52:53.9
3 Tomonori NOTO/Kazuhiro TANAKA 24:36.7 31:00.8 55:37.5
4 Toshihiro INOMATA/Yasuharu Ohno 24:47.1 30:17.5 55:04.6
5 Tamotsu MINAMINO/Paul Santo 25:17.7 31:56.3 57:14.0

PRODUCTION

Pos. Driver/Co-driver Leg1 Leg2 Total
1 Mitsuyoshi KUROIWA/Takumi TAKAHASHI 16:44.6 23:39.4 40:24.0